07921 673 202

 

AG

PROTETYK LONDYN

 

PROTETYK STOMATOLOGICZNY W UK

PROTETYK W STAINES MIDDLESEX

07921 673 202

 

PROTEZY BEZKRAMLOWE

Protezy szkieletowe, w odróżnieniu do akrylanowych, mają zmniejszoną do minimum niewygodną dla pacjenta płytę podniebienną. W wariantach klasycznych protezy te muszą mieć w swojej budowie klamry, które są mniej lub bardziej widoczne. Westetycznych wariantach wykonujemy protezy szkieletowe, które opierają się na koronach teleskopowych lub zatrzaskach czy zasuwach.W niektórych przypadkach proponujemy pacjentom szynoprotezy, czyli protezy szkieletowe ze specjalną szyną podtrzymującą (zabezpieczającą) zęby przed rozchwianiem.

 

Co to są protezy bezklamrowe?

 

Proteza szkieletowa bezklamrowa to proteza umocowana na specjalnych: zatrzaskach, zasuwach lub teleskopach, co sprawia, że stabilnie i mocno trzyma się podłoża. Daje to użytkownikowi protezy swobodę i komfort podczas rozmów i jedzenia, oraz dobry efekt kosmetyczny. Należy zawsze pamiętać o rozważeniu metod kombinowanych, gdzie szerokie zastosowanie ma implantoprotetyka.

 

 

 

Przykładowy harmonogram wizyt:

 

Wyciski anatomiczne.

 

Ustalenie wysokości zwarcia.

 

Przymiarka próbnej protezy.

 

Oddanie ostatecznej protezy.

 

Możliwa korekta protezy.

 

Czas wykonania protezy to ok 2-3 tygodnie.

 

PROTETYKLONDYN.CO.UK